27. dubna 2024 10:00 - 17:00

2023 - Napsali o nás

tiskové ohlasy:

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/automobilove-klenoty-2023/r~9c5587e0e8f511eda25a0cc47ab5f122/

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vystava-plna-noblesy-a-nostalgie-automobilove-klenoty-se-blyskly-v-hostivari-202.html

https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/talbot-veteran-automobilove-klenoty.A230430_093037_automoto_fdv/foto

https://www.zamyslet.cz/post/automobilove-klenoty

videa z akce: 

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-15/18274/automobilove-klenoty-obsadily-hostivar

https://www.youtube.com/watch?v=jronAabvwB0

https://www.youtube.com/watch?v=sXb3OBqppJY

https://www.youtube.com/watch?v=8AonzKj9mnw

pozvánky:

CNN Prima News: https://www.youtube.com/watch?v=nKoe7pZDghw

https://cnn.iprima.cz/automobilove-klenoty-opet-zazari-na-vystave-v-praze-senzaci-prehlidky-bude-vzacny-talbot-287482

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/automobilove-klenoty-2023/r~8ddb0c46d9fd11ed9ae20cc47ab5f122/

https://www.auto.cz/automobilove-klenoty-2023-prijdte-obdivovat-kouzlo-nablyskanych-veteranu-148502

https://www.tipcars.com/magazin/nase-tema/automobilove-klenoty-vystava-golf-hostivar-talbot-12042023.html?gclid=Cj0KCQjwuNemBhCBARIsADp74QTmAn0HkMrF-JUZToTy58TWNIBPUmX3jnpAQqLoP2jfoEnnt41cLzgaAnYbEALw_wcB

https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilov%C3%A9_klenoty

https://www.praha15.cz/automobilove-klenoty-2023/a-1651

https://protisedi.cz/automobilove-klenoty-zazari-v-hostivari/

http://denod.cz/automobilove-klenoty-2023-praha-hostivar.htm

https://www.seznam.cz/komentare/20313095-automobilove-klenoty-na-golfovem-hristi-senzaci-vystavy-ma-byt-unikatni-talbot

https://drivezone.cz/udalosti/automobilove-klenoty-3-rocnik/

 

Automobilové klenoty © 2023